C# si Arduino - control releu din interfata GUI

de George Sand


Adaugat in 2017-11-14 01:52:53

Arduino firmware

int ledPin = 13;
//alocarea pin-ilor digitali de pe MCU Arduino UNO pentru comanda releelor
int relayPin1 = 2;
int relayPin2 = 3;
int relayPin3 = 4;
int relayPin4 = 5;
int relayPin5 = 6;
int relayPin6 = 7;
int relayPin7 = 8;
int relayPin8 = 9;

//alocam 5 bit
// deocamdat vom folosi doar primi 3 biti restul ii las ca cine stie ce sf-uri imi mai vin prin cap sau ce-mi mai cere clientul
byte inputByte_0;
byte inputByte_1;
byte inputByte_2;
byte inputByte_3;
byte inputByte_4;
//daca avem ceva semnal
int serialData = 0;
//ma folosec de un mic watch dog sa fiu sigur ca conectare intre statia de comanda(aplicatia client) si MCU sunt up
int pingpong = 0;

//definire acum 
//implementarea o fac mai jos 
void reseteazaToateReleele();

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 digitalWrite(ledPin, HIGH);//
 delay(1000);//
 digitalWrite(ledPin, LOW);//
 delay(1000);//

 //TODO resetul la conectare si sa dau pentru acel reset un ceva specific in bitul 3 valoarea prmita va fi 99
 reseteazaToateReleele();
 //TODO ping pong bitul 4;
}

void loop() {

 //atentie ultimul digit este 10 care inseamna linie nou aka end line
 //
 // if (Serial.available() > 0)
 // {
 //  serialData = Serial.read();
 //
 //  if (serialData == 49) {
 //   digitalWrite(ledPin, HIGH);//
 //  }
 //
 //  if (serialData == 48) {
 //   digitalWrite(ledPin, LOW);//
 //  }
 //
 //  // Serial.println(serialData);
 // }

 //Read Buffer
 if (Serial.available() == 5)
 {
  //Read buffer
  inputByte_0 = Serial.read();
  // Serial.print(inputByte_0);
  delay(100);
  inputByte_1 = Serial.read();
  // Serial.print(inputByte_1);
  delay(100);
  inputByte_2 = Serial.read();
  // Serial.print(inputByte_2);
  delay(100);
  inputByte_3 = Serial.read();
  // Serial.print(inputByte_3);
  delay(100);
  inputByte_4 = Serial.read();
  //  Serial.print(inputByte_4);
 }

 //Check for start of Message
 //bitul 1 = 16 -> start schimb de mesaje
 //bitul 2 = 128 -> cheia care nespune da omule eu sunt arduino care-l cauti
 //bitul 3 = releu 1 [10 off | 11 on]
 //     releu 2 [20 off | 21 on]
 //     releu 3 [30 off | 31 on]
 //     releu 4 [40 off | 41 on]
 //     releu 5 [50 off | 51 on]
 //     releu 6 [60 off | 61 on]
 //     releu 7 [70 off | 71 on]
 //     releu 8 [80 off | 81 on]
 //     resetare toate relle [99 - functia reseteazaToateReleele() ]
 //bitul 4 = watchdog-ul PING/PONG ca suntem inca conectati [200]

 if (inputByte_0 == 16)
 {
  //detectam tipul de comanda
  switch (inputByte_1)
  {
   //   case 127:
   //    //Set PIN and value
   //    switch (inputByte_2)
   //    {
   //     case 4:
   //      if (inputByte_3 == 255)
   //      {
   //       digitalWrite(ledPin, HIGH);
   //       break;
   //      }
   //      else
   //      {
   //       digitalWrite(ledPin, LOW);
   //       break;
   //      }
   //      break;
   //    }
   //    break;
   // cheia minune care ne spune ca omule eu sunt arduino
   // prefer modul asta deaorece nu vreua sa aloc un HID (Hardweare ID ), deaorece sunt niste probleme de securitate in zona sistemului de operare windows 8/10 
   case 128:
    //Say hello
    Serial.print("HELLO FROM ARDUINO");
    break;
  }

  switch (inputByte_2) {
   //releu1 on/off
   case 10:
    digitalWrite(relayPin1, LOW);//
    break;
   case 11:
    digitalWrite(relayPin1, HIGH);//
    break;
   //releul 2 on/off
   case 20:
    digitalWrite(relayPin2, LOW);//
    break;
   case 21:
    digitalWrite(relayPin2, HIGH);//
    break;
   //releul 3 on/off
   case 30:
    digitalWrite(relayPin3, LOW);//
    break;
   case 31:
    digitalWrite(relayPin3, HIGH);//
    break;
   //releul 4 on/off
   case 40:
    digitalWrite(relayPin4, LOW);//
    break;
   case 41:
    digitalWrite(relayPin4, HIGH);//
    break;
   //releul 5 on/off
   case 50:
    digitalWrite(relayPin5, LOW);//
    break;
   case 51:
    digitalWrite(relayPin5, HIGH);//
    break;
   //releul 6 on/off
   case 60:
    digitalWrite(relayPin6, LOW);//
    break;
   case 61:
    digitalWrite(relayPin6, HIGH);//
    break;
   //releul 7 on/off
   case 70:
    digitalWrite(relayPin7, LOW);//
    break;
   case 71:
    digitalWrite(relayPin7, HIGH);//
    break;
   //releul 8 on/off
   case 80:
    digitalWrite(relayPin8, LOW);//
    break;
   case 81:
    digitalWrite(relayPin8, HIGH);//
    break;
   //aprindem/stingem ledul de pe portul dinamic 13
   case 49:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);//
    break;
   case 48:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    break;
   case 99:
    reseteazaToateReleele();
    break;
  }

  switch (inputByte_3) {
   case 200:
    Serial.print("PONG");
    break;
  }

  //Clear Message bytes
  inputByte_0 = 0;
  inputByte_1 = 0;
  inputByte_2 = 0;
  inputByte_3 = 0;
  inputByte_4 = 0;// il tine deocamda de frumusete vedem mai incolo, din experienta iti tot vin idei pam pam
  //Let the PC know we are ready for more data
  Serial.print("-READY TO RECEIVE");
 }
}

void reseteazaToateReleele() {
 digitalWrite(relayPin1, LOW);//
 digitalWrite(relayPin2, LOW);//
 digitalWrite(relayPin3, LOW);//
 digitalWrite(relayPin4, LOW);//
 digitalWrite(relayPin5, LOW);//
 digitalWrite(relayPin6, LOW);//
 digitalWrite(relayPin7, LOW);//
 digitalWrite(relayPin8, LOW);//
}


C#
Form.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApplication5
{
  public partial class Form1 : Form
  {
 
    string v_username;
    int v_idusername;
 
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      
      ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
      manager.setForm1(this);
      manager.makeConnectionWithAtduinoUSB();
      manager.startTimerPingPong();
 
      OracleManager oracleMan = OracleManager.Instance;
      oracleMan.setForm1(this);
      oracleMan.doConnect();
 
      label26.Text = oracleMan.checkConnection();
 
      //  List listTestOracle = oracleMan.oracleCmd("select * from system.tabla_users");
 
      // ListBox1.Items.Add(listTestOracle.Count);
 
      // foreach (string s in listTestOracle)
      // {
      //   ListBox1.Items.Add(s);
      // }
 
 
      panel2.Visible = false;
      // panel2.Hide();
    }
 
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
 
    }
 
    Boolean active2 = false;
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
 
      TableManager tm = TableManager.Instance;
      Table table = tm.findTableByKey(2);
 
      if (active2)
      {
        table.stopTimer(this);
        active2 = false;
        label18.Text = "OPRIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(20);
      }
      else
      {
        int ora = int.Parse(textBox4.Text);
        int minut = int.Parse(textBox3.Text);
        string message = String.Format("TABLA 2 a fost activat pentru o durate de {0} ore si {1} minute", ora, minut);
        listBox1.Items.Add(message);
 
        table.hour = ora;
        table.minute = minut;
        table.startTimer(this);
        active2 = true;
        label18.Text = "PORNIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(21);
      }
 
    }
 
    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
 
    }
    Boolean active = false;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
 
      TableManager tm = TableManager.Instance;
      Table table = tm.findTableByKey(1);
 
      if (active)
      {
        table.stopTimer(this);
        active = false;
        label17.Text = "OPRIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(10);
      }
      else
      {
        int ora = int.Parse(textBox1.Text);
        int minut = int.Parse(textBox2.Text);
        string message = String.Format("TABLA 1 a fost activat pentru o durate de {0} ore si {1} minute", ora, minut);
        listBox1.Items.Add(message);
        table.hour = ora;
        table.minute = minut;
        table.startTimer(this);
        active = true;
        label17.Text = "PORNIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(11);
      }
 
    }
 
    public void setActive1(Boolean value)
    {
      active = value;
    }
 
    public void setActive2(Boolean value)
    {
      active2 = value;
    }
 
 
    public System.Windows.Forms.Label Label17
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label17;
      }
      set
      {
        //logic here
        label17 = value;
      }
    }
 
 
    public System.Windows.Forms.Label Label18
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label18;
      }
      set
      {
        //logic here
        label18 = value;
      }
    }
 
    public System.Windows.Forms.Label Label25
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label25;
      }
      set
      {
        //logic here
        label25 = value;
      }
    }
 
 
 
    public System.Windows.Forms.Label Label19
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label19;
      }
      set
      {
        //logic here
        label19 = value;
      }
    }
 
    public System.Windows.Forms.Label Label20
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label20;
      }
      set
      {
        //logic here
        label20 = value;
      }
    }
 
    public System.Windows.Forms.Label Label21
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label21;
      }
      set
      {
        //logic here
        label21 = value;
      }
    }
 
    public System.Windows.Forms.Label Label22
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label22;
      }
      set
      {
        //logic here
        label22 = value;
      }
    }
 
    public System.Windows.Forms.Label Label23
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label23;
      }
      set
      {
        //logic here
        label23 = value;
      }
    }
 
    public System.Windows.Forms.Label Label24
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label24;
      }
      set
      {
        //logic here
        label24 = value;
      }
    }
 
    public System.Windows.Forms.Label Label26
    {
      get
      {
        //logic here 
        return label26;
      }
      set
      {
        //logic here
        label26 = value;
      }
    }
 
 
 
    public System.Windows.Forms.ListBox ListBox
    {
      get
      {
        //logic here 
        return listBox1;
      }
      set
      {
        //logic here
        listBox1 = value;
      }
    }
 
    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
      arduinoManager.sendCMD(99);
      arduinoManager.stopTimerPingPong();
      arduinoManager.stopConnectionWithArduinoUSB();
 
      OracleManager oracleMan = OracleManager.Instance;
      oracleMan.doDisconnect();
 
      this.Close();
 
    }
    Boolean active3 = false;
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TableManager tm = TableManager.Instance;
      Table table = tm.findTableByKey(3);
 
      if (active3)
      {
        table.stopTimer(this);
        active3 = false;
        label19.Text = "OPRIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(30);
      }
      else
      {
        int ora = int.Parse(textBox6.Text);
        int minut = int.Parse(textBox5.Text);
        string message = String.Format("TABLA 3 a fost activat pentru o durate de {0} ore si {1} minute", ora, minut);
        listBox1.Items.Add(message);
        table.hour = ora;
        table.minute = minut;
        table.startTimer(this);
        active3 = true;
        label19.Text = "PORNIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(31);
      }
    }
 
 
    public void setActive3(Boolean value)
    {
      active3 = value;
    }
 
    Boolean active4 = false;
 
    public void setActive4(Boolean value)
    {
      active4 = value;
    }
 
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TableManager tm = TableManager.Instance;
      Table table = tm.findTableByKey(4);
 
      if (active4)
      {
        table.stopTimer(this);
        active4 = false;
        label20.Text = "OPRIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(40);
      }
      else
      {
        int ora = int.Parse(textBox8.Text);
        int minut = int.Parse(textBox7.Text);
        string message = String.Format("TABLA 4 a fost activat pentru o durate de {0} ore si {1} minute", ora, minut);
        listBox1.Items.Add(message);
        table.hour = ora;
        table.minute = minut;
        table.startTimer(this);
        active4 = true;
        label20.Text = "PORNIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(41);
      }
    }
 
 
    Boolean active5 = false;
 
    public void setActive5(Boolean value)
    {
      active5 = value;
    }
 
    private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      TableManager tm = TableManager.Instance;
      Table table = tm.findTableByKey(5);
 
      if (active5)
      {
        table.stopTimer(this);
        active5 = false;
        label21.Text = "OPRIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(50);
      }
      else
      {
        int ora = int.Parse(textBox10.Text);
        int minut = int.Parse(textBox9.Text);
        string message = String.Format("TABLA 5 a fost activat pentru o durate de {0} ore si {1} minute", ora, minut);
        listBox1.Items.Add(message);
        table.hour = ora;
        table.minute = minut;
        table.startTimer(this);
        active5 = true;
        label21.Text = "PORNIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(51);
      }
    }
 
    Boolean active6 = false;
 
    public void setActive6(Boolean value)
    {
      active6 = value;
    }
 
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TableManager tm = TableManager.Instance;
      Table table = tm.findTableByKey(6);
 
      if (active6)
      {
        table.stopTimer(this);
        active6 = false;
        label22.Text = "OPRIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(60);
      }
      else
      {
        int ora = int.Parse(textBox12.Text);
        int minut = int.Parse(textBox11.Text);
        string message = String.Format("TABLA 6 a fost activat pentru o durate de {0} ore si {1} minute", ora, minut);
        listBox1.Items.Add(message);
        table.hour = ora;
        table.minute = minut;
        table.startTimer(this);
        active6 = true;
        label22.Text = "PORNIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(61);
      }
    }
 
    Boolean active7 = false;
 
    public void setActive7(Boolean value)
    {
      active7 = value;
    }
 
    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TableManager tm = TableManager.Instance;
      Table table = tm.findTableByKey(7);
 
      if (active7)
      {
        table.stopTimer(this);
        active7 = false;
        label23.Text = "OPRIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(70);
      }
      else
      {
        int ora = int.Parse(textBox14.Text);
        int minut = int.Parse(textBox13.Text);
        string message = String.Format("TABLA 7 a fost activat pentru o durate de {0} ore si {1} minute", ora, minut);
        listBox1.Items.Add(message);
        table.hour = ora;
        table.minute = minut;
        table.startTimer(this);
        active7 = true;
        label23.Text = "PORNIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(71);
      }
    }
 
    Boolean active8 = false;
 
    public void setActive8(Boolean value)
    {
      active8 = value;
    }
 
    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TableManager tm = TableManager.Instance;
      Table table = tm.findTableByKey(8);
 
      if (active8)
      {
        table.stopTimer(this);
        active8 = false;
        label24.Text = "OPRIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(80);
      }
      else
      {
        int ora = int.Parse(textBox16.Text);
        int minut = int.Parse(textBox15.Text);
        string message = String.Format("TABLA 8 a fost activat pentru o durate de {0} ore si {1} minute", ora, minut);
        listBox1.Items.Add(message);
        table.hour = ora;
        table.minute = minut;
        table.startTimer(this);
        active8 = true;
        label24.Text = "PORNIT";
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(81);
      }
    }
 
    public System.Windows.Forms.ListBox ListBox1
    {
      get
      {
        //logic here 
        return listBox1;
      }
      set
      {
        //logic here
        listBox1 = value;
      }
    }
 
    bool testVal = false;
 
    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!testVal)
      {
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(49);
        testVal = true;
      }
      else
      {
        ArduinoComunicatorManager arduinoManager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        arduinoManager.sendCMD(48);
        testVal = false;
      }
 
    }
 
    public void setIdUsername(int p_idusername)
    {
      v_idusername = p_idusername;
    }
 
    public int getIdUsername()
    {
      return v_idusername;
    }
 
    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // panel1
      string username = textBox17.Text;
      string password = textBox18.Text;
 
      OracleManager oracleMan = OracleManager.Instance;
      bool isLogged = oracleMan.checkLogin(username, password);
 
      if (isLogged)
      {
        panel1.Visible = false;
 
        v_username = username;
      }
      else
      {
        string mesaj = String.Format("Utilizator si / sau Parola au fost introduse gresit.Te rog sa reincerci !");
        label29.Text = mesaj;
      }
 
    }
 
    private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel2.Visible = true;
      panel2.Show();
      listBox1.Items.Add("AFISARE RAPORTARE");
 
    }
 
    private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel2.Visible = false;
      panel2.Hide();
    }
 
    private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //TODO BUTON RAPORT preia data start si data stop si fa o logica pama 
      // cu listBox2
      //startdate = dateTimePicker1
      //stopdate = dateTimePicker2
      listBox2.Items.Clear();
      DateTime startDate = dateTimePicker1.Value.Date;
      DateTime stopDate = dateTimePicker2.Value.Date;
      // listBox2.Items.Add(startDate);
      // listBox2.Items.Add(stopDate);
      OracleManager oracleMan = OracleManager.Instance;
      List listReportInfo = oracleMan.getRaportValue(startDate, stopDate);
      foreach (string str in listReportInfo)
      {
        listBox2.Items.Add(str);
      }
 
    }
  }
}

Table.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Timers;
using System.Windows.Forms;
 
 
 
namespace WindowsFormsApplication5
{
 
  class Table
  {
    //pentru aceste variabile primesc 
    public int table;
    public int hour;
    public int minute;
    //variabilele sunt initializate standard
    public int seconds = 60;
    public int miliseconds = 1000;
    public int calculateInterval;
    Form1 tmpForm;
 
    public DateTime startDate;
    public DateTime stopDate;
 
 
    //TODO 
    // de facut un obiect de tip oracle manager la care sa trimitem insformati despre obiectul table
 
    //punem in timer care va face ceva cand va fi atins sau interupt
    System.Timers.Timer timer;
 
    public Table(int pTable)
    {
      table = pTable;
      timer = new System.Timers.Timer();
    }
 
    //pornim timerul 
    public void startTimer(Form1 frmMain)
    {
      
      if (timer == null)
      {
        timer = new System.Timers.Timer();
      }
      timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(OnTimedEvent);
      calculateInterval = seconds * miliseconds;
      if (minute > 0)
      {
        calculateInterval *= minute;
      }
 
      if (hour > 0)
      {
        calculateInterval *= hour;
      }
 
      tmpForm = frmMain;
      timer.Interval = calculateInterval;
      timer.Enabled = true;
      DateTime date = DateTime.Now;
      string message = String.Format("TABLA {2} -- TIMER PORNIT {0} la intervalul {1} - {3} ", timer.Enabled, timer.Interval, table, date.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
      tmpForm.ListBox.Items.Add(message);
      startDate = date;
 
    }
 
    //oprim fortat timer-ul
    public void stopTimer(Form1 frmMain)
    {
      timer.Enabled = false;
      DateTime date = DateTime.Now;
      string message = String.Format("TABLA {0} -- TIMER A FOST OPRIT - {1}", table, date.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
      timer = null;
      stopDate = date;
 
      if (table == 1)
      {
 
        tmpForm.Label17.Text = "OPRIT";
        tmpForm.setActive1(false);
        ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        // manager.sendCMD(48);       
        manager.sendCMD(10);
      }
 
      if (table == 2)
      {
        tmpForm.Label18.Text = "OPRIT";
        tmpForm.setActive2(false);
        ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        manager.sendCMD(20);
      }
 
      if (table == 3)
      {
        tmpForm.Label19.Text = "OPRIT";
        tmpForm.setActive3(false);
        ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        manager.sendCMD(30);
      }
 
      if (table == 4)
      {
        tmpForm.Label20.Text = "OPRIT";
        tmpForm.setActive4(false);
        ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        manager.sendCMD(40);
      }
 
      if (table == 5)
      {
        tmpForm.Label21.Text = "OPRIT";
        tmpForm.setActive5(false);
        ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        manager.sendCMD(50);
      }
 
      if (table == 6)
      {
        tmpForm.Label22.Text = "OPRIT";
        tmpForm.setActive6(false);
        ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        manager.sendCMD(60);
      }
 
      if (table == 7)
      {
        tmpForm.Label23.Text = "OPRIT";
        tmpForm.setActive7(false);
        ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        manager.sendCMD(70);
      }
 
      if (table == 8)
      {
        tmpForm.Label24.Text = "OPRIT";
        tmpForm.setActive8(false);
        ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
        manager.sendCMD(80);
      }
 
      tmpForm.ListBox.Items.Add(message);
      //todo foramtul datei
      saveInfoToDatabase("insert into tabla_log (codlog,coduser,numar_tabla,data_start,data_stop,pret_total) " +
        "values (seq_tabla_log.nextval," + tmpForm.getIdUsername() + "," 
        + table + ",TO_DATE('" + startDate.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + "','YYYY-MM-DD hh24:mi:ss'),TO_DATE('" 
        + stopDate.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + "','YYYY-MM-DD hh24:mi:ss'),0)");
 
    }
 
    //functia la care am atins limita calculata
    private void OnTimedEvent(object source, ElapsedEventArgs e)
    {
 
 
      //TODO dam comanda de off catre mcu arduino, stingem LED-ul si face si ceva pe ecran pam pam
      MethodInvoker inv = delegate
      {
        // this.lblCounter.Text = this.index.ToString();
        DateTime date = DateTime.Now;
        string message = String.Format("TABLA {0} -- INCHIS - {1}", table, date.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
        tmpForm.ListBox.Items.Add(message);
        stopDate = date;
 
        if (table == 1)
        {
          tmpForm.Label17.Text = "OPRIT";
          tmpForm.setActive1(false);
          ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
          manager.sendCMD(10);
          // manager.sendCMD(48);
        }
 
        if (table == 2)
        {
          tmpForm.Label18.Text = "OPRIT";
          tmpForm.setActive2(false);
          ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
          manager.sendCMD(20);
        }
 
        if (table == 3)
        {
          tmpForm.Label19.Text = "OPRIT";
          tmpForm.setActive3(false);
          ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
          manager.sendCMD(30);
        }
 
        if (table == 4)
        {
          tmpForm.Label20.Text = "OPRIT";
          tmpForm.setActive4(false);
          ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
          manager.sendCMD(40);
        }
 
        if (table == 5)
        {
          tmpForm.Label21.Text = "OPRIT";
          tmpForm.setActive5(false);
          ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
          manager.sendCMD(50);
        }
 
        if (table == 6)
        {
          tmpForm.Label22.Text = "OPRIT";
          tmpForm.setActive6(false);
          ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
          manager.sendCMD(60);
        }
 
        if (table == 7)
        {
          tmpForm.Label23.Text = "OPRIT";
          tmpForm.setActive7(false);
          ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
          manager.sendCMD(70);
        }
 
        if (table == 8)
        {
          tmpForm.Label24.Text = "OPRIT";
          tmpForm.setActive8(false);
          ArduinoComunicatorManager manager = ArduinoComunicatorManager.Instance;
          manager.sendCMD(80);
        }
 
      };
      tmpForm.Invoke(inv);
 
      timer.Enabled = false;
      timer = null;
      //TODO formatil datei
      saveInfoToDatabase("insert into tabla_log (codlog,coduser,numar_tabla,data_start,data_stop,pret_total) " +
       "values (seq_tabla_log.nextval,"+tmpForm.getIdUsername()+"," 
       + table + ",TO_DATE('" 
       + startDate.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + "','YYYY-MM-DD hh24:mi:ss'),TO_DATE('"
        + stopDate.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + "','YYYY-MM-DD hh24:mi:ss'),0)");
 
    }
 
    private void saveInfoToDatabase(string sql)
    {
      OracleManager oracleMan = OracleManager.Instance;
      oracleMan.insertInTablaLog(sql);
    }
 
  }

}

TableManager.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
 
namespace WindowsFormsApplication5
{
  class TableManager
  {
    private static TableManager instance;
 
    //facem un echivalent de map din java dupa key si valoare sa ne ajute la gasirea mai repde la obiectul de care avem nevoie sa-l updatam 
    //pam pam pam
    Dictionary listaDeTable = new Dictionary();
 
    private TableManager()
    {
      //TODO vedem ce instantiem
 
      populateListDeTable();
 
    }
 
    private void populateListDeTable()
    {
      for (int x = 1; x <= 8; x++)
      {
        Table table = new Table(x);
        listaDeTable.Add(x, table);
      }
    }
 
    public static TableManager Instance
    {
      get
      {
        if (instance == null)
        {
          instance = new TableManager();
        }
        return instance;
      }
    }
 
    //de aici tragem obiectul table de care avem nevoie dupa key
    public Table findTableByKey(int key)
    {
      return listaDeTable[key];
    }
 
  }
}

ArduinoComunicatorManager.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System;
using System.Threading;
using System.IO.Ports;
using System.IO;
using System.Timers;
 
//bitul 1 = 16 -> start schimb de mesaje
//bitul 2 = 128 -> cheia care nespune da omule eu sunt arduino care-l cauti
//bitul 3 = releu 1 [10 off | 11 on]
//     releu 2 [20 off | 21 on]
//     releu 3 [30 off | 31 on]
//     releu 4 [40 off | 41 on]
//     releu 5 [50 off | 51 on]
//     releu 6 [60 off | 61 on]
//     releu 7 [70 off | 71 on]
//     releu 8 [80 off | 81 on]
//     resetare toate relle [99 - functia reseteazaToateReleele() ]
//bitul 4 = watchdog-ul PING/PONG ca suntem inca conectati [200]
 
namespace WindowsFormsApplication5
{
  class ArduinoComunicatorManager
  {
    private static ArduinoComunicatorManager instance;
    string COM = null;
    int speedSerial = 9600;
    SerialPort currentPort;
    bool portFound;
    System.Timers.Timer timer;
    SerialPort port = null;
    Form1 form;
    int waitTimerPingPong = 3500;
 
    private ArduinoComunicatorManager()
    {
      //makeConnectionWithAtduinoUSB();
      timer = new System.Timers.Timer();
 
    }
 
    public void startTimerPingPong()
    {
      
      if (timer == null)
      {
        timer = new System.Timers.Timer();
      }
 
      timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(OnTimedEvent);
      timer.Interval = waitTimerPingPong;
      timer.Enabled = true;
 
    }
 
    //deocamda nu vreau sa-l opresc eu 
    public void stopTimerPingPong()
    {
      timer.Enabled = false;
      timer = null;
    }
    private void OnTimedEvent(object source, ElapsedEventArgs e)
    {
      PingPong();
      startTimerPingPong();
    }
 
    public void sendCMD(int cmd)
    {
      //TODO de aici trimitem comenzii
 
      if (currentPort == null)
      {
        return;
      }
 
      if (!currentPort.IsOpen)
      {
        return;
      }
 
      byte[] buffer = new byte[5];
      buffer[0] = Convert.ToByte(16);
      buffer[1] = Convert.ToByte(128);
      buffer[2] = Convert.ToByte(cmd);
      buffer[3] = Convert.ToByte(0);
      buffer[4] = Convert.ToByte(0);
 
      currentPort.Write(buffer, 0, 5);
      Thread.Sleep(1000);
 
    }
 
    private void PingPong()
    {
 
      if (currentPort == null)
      {
        return;
      }
 
      if (!currentPort.IsOpen)
      {
        return;
      }
 
      byte[] buffer = new byte[5];
      buffer[0] = Convert.ToByte(16);
      buffer[1] = Convert.ToByte(128);
      buffer[2] = Convert.ToByte(0);
      buffer[3] = Convert.ToByte(200);
      buffer[4] = Convert.ToByte(0);
      currentPort.Write(buffer, 0, 5);
      Thread.Sleep(1000);
 
      int count = currentPort.BytesToRead;
      int intReturnASCII = 0;
      string returnMessage = "";
      while (count > 0)
      {
        intReturnASCII = currentPort.ReadByte();
        returnMessage = returnMessage + Convert.ToChar(intReturnASCII);
        count--;
      }
 
      // ComPort.name = returnMessage;
      //ATENTIE LA CLOSE
      //  currentPort.Close();
      if (returnMessage.Contains("PONG"))
      {
        //TODO catam lalalalala in the morning lalalaal
      }
      else
      {
        //daca nu fortam conectarea
        bool redetec = false;
        while (!redetec)
        {
          redetec = DetectArduino();
        }
      }
    }
 
    public void setForm1(Form1 pForm)
    {
      form = pForm;
    }
 
    public void makeConnectionWithAtduinoUSB()
    {
      // COM sa ma conectez
      //string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
      //TODO de continuat
      //port = new SerialPort(COM, speedSerial); 
 
      try
      {
        string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
        foreach (string port in ports)
        {
          currentPort = new SerialPort(port, 9600);
          if (DetectArduino())
          {
            portFound = true;
            form.Label25.Text = "CONNECTED TO ARDUINO";
            break;
          }
          else
          {
            // string mess = String.Format("CANNOT GET CONNECTED to ARDUINO DEVICE");
            // form.ListBox1.Items.Add(mess);
            form.Label25.Text = "NOT CONNECTED TO ARDUINO";
            portFound = false;
          }
        }
 
      }
      catch (Exception e)
      {
        string mess = String.Format("CANNOT GET CONNECTED to ARDUINO DEVICE because {0}", e);
        form.ListBox1.Items.Add(mess);
      }
    }
 
    private bool DetectArduino()
    {
      try
      {
        //The below setting are for the Hello handshake
        byte[] buffer = new byte[5];
        buffer[0] = Convert.ToByte(16);
        buffer[1] = Convert.ToByte(128);
        buffer[2] = Convert.ToByte(0);
        buffer[3] = Convert.ToByte(0);
        buffer[4] = Convert.ToByte(4);
        int intReturnASCII = 0;
        char charReturnValue = (Char)intReturnASCII;
        currentPort.Open();
 
        currentPort.Write(buffer, 0, 5);
        Thread.Sleep(1000);
        int count = currentPort.BytesToRead;
        string returnMessage = "";
        while (count > 0)
        {
          intReturnASCII = currentPort.ReadByte();
          returnMessage = returnMessage + Convert.ToChar(intReturnASCII);
          count--;
 
        }
 
        // ComPort.name = returnMessage;
        //ATENTIE LA CLOSE
        //  currentPort.Close();
        if (returnMessage.Contains("HELLO FROM ARDUINO"))
        {
          string mess = String.Format("CONNECTED to ARDUINO DEVICE on port {0} | {1}", currentPort.PortName, returnMessage);
          form.ListBox1.Items.Add(mess);
          sendCMD(99);//ne asiguram ca toate releele sunt resetate (adica off)
          return true;
        }
        else
        {
          // form.Label25.Text = "NOT CONNECTED TO ARDUINO";
          return false;
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        return false;
      }
 
    }
 
    public void stopConnectionWithArduinoUSB()
    {
      if (currentPort != null)
        currentPort.Close();
    }
 
    public static ArduinoComunicatorManager Instance
    {
      get
      {
        if (instance == null)
        {
          instance = new ArduinoComunicatorManager();
        }
        return instance;
      }
    }
 
 
 
  }
}

OracleManager.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Oracle.DataAccess.Client;
using Oracle.DataAccess.Types;
using System.Data;
 
namespace WindowsFormsApplication5
{
  class OracleManager
  {
    private static OracleManager instance;
    private string host;
    private string username;
    private string password;
    private int pot;
    private string oracledb;
    private OracleConnection conn;
    private Form1 form;
    private OracleManager()
    {
 
      oracledb = "Data Source=(DESCRIPTION ="
        + "(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))"
        + "(CONNECT_DATA ="
        + "(SERVER = DEDICATED)"
        + "(SERVICE_NAME = XE)));"
        + "User Id=system;Password=student;";
    }
 
    public void setForm1(Form1 pForm)
    {
      form = pForm;
    }
 
    public bool checkLogin(string username, string password)
    {
      bool value = false;
 
      if (conn.State != System.Data.ConnectionState.Open)
      {
        conn.Open();
      }
 
      string sql = "select coduser from system.tabla_users where username = '" + username + "' and password = '" + password + "'";
      OracleCommand command = conn.CreateCommand();
      command.Connection = conn;
      command.CommandText = sql;
      command.CommandType = CommandType.Text;
      OracleDataReader reader = command.ExecuteReader();
      // bool test = reader.Read();
      /*  value = reader.HasRows;
        if (!value)
        {
          value = reader.Read();
        }
        if (!value)
        {
         value = reader.NextResult();
        }*/
      if (reader.HasRows)
        value = true;
 
       while (reader.Read())
      {
        form.setIdUsername(Convert.ToUInt16(reader["CODUSER"]));
        break;
      }
 
      reader.Close();
      reader.Dispose();
      //command.Close();
      command.Dispose();
 
      return value;
    }
 
    public List getRaportValue(DateTime pStartDate, DateTime pStopDate)
    {
      List tmpList = new List();
      if (conn.State != System.Data.ConnectionState.Open)
      {
        conn.Open();
      }
      string sql = "select tabla_log.numar_tabla, tabla_log.data_start, tabla_log.data_stop,tabla_users.username from tabla_log inner join "+
          " tabla_users on tabla_users.coduser = tabla_log.coduser where "+
          " tabla_log.data_start > TO_DATE('"+ pStartDate.ToString("yyyy-MM-dd") + "','YYYY-MM-DD') and tabla_log.data_start < TO_DATE('" + pStopDate.ToString("yyyy-MM-dd") + "','YYYY-MM-DD')";
 
      OracleCommand command = conn.CreateCommand();
      command.CommandText = sql;
      command.Connection = conn;
      command.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
      OracleDataReader reader = command.ExecuteReader();
      //resultString.Add(sql);
      //bool val = reader.HasRows; 
      // resultString.Add(Convert.ToString(val));
      // val = reader.Read();
      // resultString.Add(Convert.ToString(val));
      while (reader.Read())
      {
        int tablaNr = reader.GetInt16(0);
        DateTime datastart = reader.GetDateTime(1);
        DateTime datastop = reader.GetDateTime(2);
        string utilizator = reader.GetString(3);
        tmpList.Add(tablaNr + "|" + datastart + "|" + datastop + "|" + utilizator);
      }
 
      reader.Close();
      reader.Dispose();
      //  command.Close();
      command.Dispose();
 
 
      return tmpList;
    }
 
 
    public void doConnect()
    {
      conn = new OracleConnection(oracledb);
      conn.Open();
    }
    public string checkConnection()
    {
      return "- DB ORACLE VERSION " + conn.ServerVersion + ": " + conn.State;
    }
 
    public void insertInTablaLog(string sql)
    {
      if (conn.State != System.Data.ConnectionState.Open)
      {
        conn.Open();
      }
 
      OracleCommand command = conn.CreateCommand();
      command.CommandText = sql;
      command.Connection = conn;
      command.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
      command.ExecuteNonQuery();
 
 
 
      //  command.Close();
      command.Dispose();
    }
 
    public List oracleCmd(string sql)
    {
      List resultString = new List();
      if (conn.State != System.Data.ConnectionState.Open)
      {
        conn.Open();
      }
 
      OracleCommand command = conn.CreateCommand();
      command.CommandText = sql;
      command.Connection = conn;
      command.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
      OracleDataReader reader = command.ExecuteReader();
      //resultString.Add(sql);
      //bool val = reader.HasRows; 
      // resultString.Add(Convert.ToString(val));
      // val = reader.Read();
      // resultString.Add(Convert.ToString(val));
      while (reader.Read())
      {
        string coduse = (string)reader["CODUSER"].ToString();
        string username = (string)reader["USERNAME"].ToString();
        string password = (string)reader["PASSWORD"].ToString();
        string role = (string)reader["ROLE"].ToString();
        resultString.Add(coduse + "|" + username + "|" + password + "|" + role);
      }
 
      reader.Close();
      reader.Dispose();
      //  command.Close();
      command.Dispose();
 
      return resultString;
 
    }
 
    public void doDisconnect()
    {
      conn.Close();
      conn.Dispose();
    }
    public static OracleManager Instance
    {
      get
      {
        if (instance == null)
        {
          instance = new OracleManager();
        }
        return instance;
      }
    }
 
  }
}


Tag-uri cautare Releu Relee CSharp C# si Arduino - control rele din interfata GUI C# Arduino 5V Relay
Trimite unui prieten aceasta postare
sau distribuie postarea la tine pe perete
Inapoi

Lasa un comentariu